Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Ke stažení

Katalog vzdělávacích akcí

Důležité informace

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů prevenci rizik

Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů prevenci rizik

Zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Periodická zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Opravenky

 • Sborník kontrolní činnosti I. díl, Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  dokument ke stažení

Aktuální znění vybraných předpisů

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna č. 452/2023 Sb.)  dokument ke stažení
 • ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (poslední změna č. 413/2023 Sb.)  dokument ke stažení
 • ZÁKON č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) (poslední změna č. 543/2020 Sb.)  dokument ke stažení
 • ZÁKON č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (poslední změna č. 284/2021 Sb.)  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (poslední změna č. 433/2022 Sb.)  dokument ke stažení
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (změna č. 232/2023 Sb.)  dokument ke stažení
 • ZÁKON č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna č. 412/2023 Sb.)  dokument ke stažení
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (poslední změna č.452/2023 Sb.)  dokument ke stažení
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna č. 240/2015 Sb.)  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění NV č. 170/2014 Sb.  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č.290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna č. 451/2022 Sb.)  dokument ke stažení
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (poslední změna č. 377/2021 Sb.)  dokument ke stažení
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů (změna č. 451/2022 Sb.)  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
 • Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb.  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru  dokument ke stažení
 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  dokument ke stažení
 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice  dokument ke stažení
 • ZÁKON č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna č. 465/2023 Sb.)  dokument ke stažení